Professors natius i bilingües

Cursos per Videoconferència amb el professor
Cursos de conversació virtual

Cursos semestrals - 1 nivell en 4 mesos
(octubre-febrer / febrer-juny)

Extraescolars i classes de repàs
Classes particulars

Classes d'anglès, francès i espanyol
per extrangers In-company

Preparació dels exàmens oficials

Intensius d'estiu

Viatges a l'estranger per a
major immersió lingüística

Academia d'idiomes a Castelldefels

Academia Molière

Aprèn i millora els teus idiomes amb nosaltres


Avaluació contínua

Validar els coneixements i competències en anglès o francès a partir de les 80hs d'aprenentatge.

Objectius

Enriquir perfil acadèmic i professional com a referència per a empreses i institucions estrangeres.

Avantatges

Els nostres cursos estan estructurats en funció de l'Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües de tots els nivells (de A1 a C2).

Tractament personalitzat

El nombre d'estudiants per grup és limitat: això permet una relació privilegiada amb el professor.

Els nostres cursos


L’Academia Molière proposa als estudiants una avaluació contínua per fer un millor seguiment de la progressió.

A l’acabar cada mòdul, una avaluació general permetrà decidir l’accés a l’mòdul següent i dóna lloc al lliurament d’un certificat que indica el nivell assolit per l’estudiant.