CURSOS PER A ADULTS

Parlar un idioma més és sempre un "plus" a la teva carrera

Adults

Saber una llengua addicional és un requeriment bàsic a l’hora de forjar-nos un futur productiu en el món laboral, que cada vegada es va ampliant més a causa de l’externalització de les empreses.

A l’Academia Molière s’imparteixen cursos d’idiomes.

El programa d’estudis del curs està desenvolupat específicament perquè es cobreixin les principals àrees de l’idioma.

Lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral, per aprendre l’idioma progressivament i amb les bases de forma adequada, segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Podràs millorar:

  • Expressió escrita
  • Gramàtica/Conjugació
  • Vocabulari
  • Llenguatge comercial
  • Expressió oral

Opcions de classes:

  • Classes grupals
  • Classes individuals