CLASSES DE REPÀS

Classes de suport particulars o per grups

Individuals i per a grups:


  • Preparació per a exàmens urgents.
  • Classes de suport avaluant la necessitat de l'alumne.
  • Preparació de la matèria regular, lliure i/o prèvia.
  • Sabem que la motivació de l'alumne és bàsica per mantenir l'interès, per això els proposem metes constantment al llarg del seu camí.