CLASSES PARTICULARS PER A ADULTS

Millora les teves habilitats comunicatives

Classes particulars per a adults

L’Académie Molière organitza classes particulars per a adults segons les teves necessitats (d’1 a 3 alumnes).

  • Tipus de programes
  • Cursos generals.
  • Cursos específics.
  • Cursos comercials.
  • Cursos per a entrevistes.
  • Cursos per a exàmens oficials.

¿Què oferim?

  • Classes d’anglès, francès, alemany, rus, espanyol i català.
  • Professors especialitzats i titulats.
  • Metodologia variada i dinàmica.
  • Estimulant la conversa, comprensió i la fluïdesa volem millorar les vostres habilitats comunicatives.

Horaris i freqüència de formació flexibles segons les vostres necessitats

Metodologia

Programa acadèmic: segons necessitats, objectius i nivell de lalumne. Les classes particulars són idònies per planificar un curs a mida segons les necessitats i els objectius de cada persona.
L’alumne decideix la durada, horari i intensitat del curs, així com el programa acadèmic que vol treballar. Un cop determinats aquests paràmetres, la Coordinadora Acadèmica del centre dissenyarà un pla d’estudis juntament amb el professor que respongui a les expectatives de l’estudiant.