EXÀMENS OFICIALS D'ANGLÈS - FIRST, ADVANCED and PROFICIENCY

Preparació pels exàmens per l'obtenció del diploma oficial

Diplomes Oficials

El curs de preparació per als exàmens de Cambridge (Cambridge English) són cursos de 32 hores en què exclusivament et dediques a preparar l’examen. Tant pot ser per al First, Advanced o Proficiency.

Als cursos de preparació d’exàmens del First, Advanced o Proficiency, a més de progressar en l’aprenentatge de l’idioma, t’ensenyarem tots els formats i tècniques perquè quan et presentis sigui tot un èxit:

  • Reading: Comprensió lectora.
  • Use of English: Gramàtica.
  • Writing: Expressió escrita.
  • Listening: Comprensió oral.
  • Speaking: Expressió oral.

Inscripció

L’Acadèmia Molière s´ocupa de la inscripció a l’examen i realitzem la gestió íntegrament sense cost addicional. Podreu passar l’examen en finalitzar el curs de preparació d’exàmens.

Més informació:

Per a més informació sobre el format dels títols d’anglès Cambridge English i el seu reconeixement internacional, podeu visitar els següents enllaços:

Centre oficial de Cambridge per preparar exàmens

95% d'aprovats dels nostres alumnes que es presenten a exàmens oficials

Certificats i Nivells


La Academia Molière proposa als estudiants una avaluació continua per fer un millor seguiment de la progresió.

Al finalitzar cada mòdul, una avaluació general permetra decidir l’accés al mòdul següent i dona lloc a l’entrega d’un certificat que indica el nivel assolit per l’estudiant.

Els nostres cursos permeten a l’estudiant de l’academia presentar-se als exàmens internacionals FIRST – ADVANCED – PROFICIENCY quan ho desitgi d’acuerd als seus objetius i projectes. Fem tallers de preparació per aquests exàmens que són exclusius pels alumnes de l’academia.