EXÀMENS OFICIALS D'ANGLÈS - FIRST, ADVANCED and PROFICIENCY

Preparació pels exàmens per l'obtenció del diploma oficial

Certificats i Nivells


La Academia Molière proposa als estudiants una avaluació continua per fer un millor seguiment de la progresió.

Al finalitzar cada mòdul, una avaluació general permetra decidir l’accés al mòdul següent i dona lloc a l’entrega d’un certificat que indica el nivel assolit per l’estudiant.

Els nostres cursos permeten a l’estudiant de l’academia presentar-se als exàmens internacionals FIRST – ADVANCED – PROFICIENCY quan ho desitgi d’acuerd als seus objetius i projectes. Fem tallers de preparació per aquests exàmens que són exclusius pels alumnes de l’academia.